Home / Tag Archives: هدف

Tag Archives: هدف

نگرشتان را نسبت به زندگی عوض کنید…

این یعنی اینکه؛ خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی , محروم نکنید در مقابل مشکلات , تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما “تصویر ذهنی های خوب شما از خودتان …

بیش تر بخوانید »