Home / Tag Archives: نظر دیگران

Tag Archives: نظر دیگران

قضاوت ونظر دیگران درباره ما

ما امده ایم به این دنیا که خوب زندگی کنیم،ما نیامده ایم که دیگران را راضی نگه داریم ما باید با ملاک ها برخورد کنیم،نه با ادم ها.. ماقراراست که نیرویمان صرف رشد وتکامل اخلاقی ،انسانی،علمی وهنریمان شود.قرارنیست که این نیرو صرف تحت تاثیرقراردادن دیگران شود تجربه نشان داده است …

بیش تر بخوانید »