Home / Tag Archives: مثبت بیاندیشیم

Tag Archives: مثبت بیاندیشیم

چگونه افکار مثبت داشته باشیم ؟

در صورت امکان هر چند روز یکبار دوباره و دوباره این مطلب را بخوانید ، انرژی مثبت فوق العاده ای وارد ذهنتان می شود. ۱- آب فراوان بنوشید. ۲- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.. ۳- بیشتر از سبزیجات استفاده کنید …

بیش تر بخوانید »